Adījumu pamācības

Adīta ausaine ar dekoratīvu mezglu

Kad mainās gadalaiki ausu sildītājs ir labākā izvēlē, kad cepurē par karstu, bet bez tās salst ausis. Ir dažādu veidu ausaines ar dekoratīvām pīnēm, savītas bizēs un arī izšūtas.

Ausaines adīšanai izmantoju 100% akrila dziju divās kārtās. Izvēlējos 4 mm adatas, kas ir nedaudz par mazu priekš tik bieza pavediena. Bet ir svarīgi lai ausu sildītājam nepūš cauri vējš, tādēļ adījumam ir jābūt blīvam. Tomēr adatas nevar būt pārāk mazas, jo tad adījums sanāks ciets un nebūs patīkams, kā arī tas pazaudēs elastīgumu.

Ausaine ir paredzēta galvai ar apkārtmēru aptuveni 56 cm.

Uzņemam 10 valdziņus. Man 10 valdziņi ir 10 cm platums.

Lai sanāktu šāds graudains adījums adām 1 valdziņu labiski, 1 valdziņu kreiliski. Nākošajā rindā tur, kur bija labiskais valdziņš adām kreilisko un otrādi.

Noadām 10 cm platu un 47 cm garu joslu. Negriez vēl nost astīti, kas palika adījuma sākumā, tā vēl noderēs.

Atstājiet aptuveni 25 cm garu pavedienu, lai varētu sašūt abus noadītās joslas galus. Ieveriet lāpāmadatu atstātajā diega galā.

Abi joslas gali ir jāsašuj tā lai veidotos mezgls.

Aplokām vienu noadītās joslas galu apkārt otram, kā parādīts nākošajā attēlā.

Tad pielokām otru malu, kā parādīts nākošajā attēlā.

Tālāk ieveram lāpāmadatu cauri visām četrām adījuma kārtām un sašujam.

Šujot jāizdur adata cauri visām 4 kārtām, lai neveidotos caurums dekoratīvajā mezglā.

Kad ir nošūts līdz otram stūrim, sasieniet adatā ievērto diegu ar diega galu, kas palika sākot adījumu.

Sasieniet diedziņus un paslēpiet tos.

Lai uzzinātu par jaunākajiem projektiem un pamācībām seko manai lapai FACEBOOK un INSTAGRAM.