Adījumi,  Adījumu shēmas

Vienkāršs adījuma “zig-zag” raksts

Adījuma shēma, kurā tiek veidots adot raksts adot labiski un kreiliski. Šo rakstu var izmanot šalles vai džempera adīšanai.

Shēmā ar melno punktu apzīmēti valdziņi, kurus ada kreiliski.Šo rakstu veido adot abos virzienos gan turp, kad vairākumā ir labiskie valdziņi, gan arī atpakaļ, kad kreiliskie valdziņi ir vairāk un tie valdziņi, kas veido rakstu tiek adīti labiski.

Ja patīk šis vienkāršais rakst, lūk ir vēl viens raksts, kas tiek veidots no labiskiem un kreiliskiem valdziņiem – Vienkāršs adījuma raksts.